Skärholmens Mevlana Moské

Kontakta oss

 
Under pandemin kan vi mötas online via Google meet eller via annan platform, inshah Allah.

Besök oss på moskén - välkommen!

Genom åren har vi kunnat ta emot olika besökare, skolklasser, studenter från vuxenutbildningen, studenter som gör research, pensionärer, några politiker.

  1. För gruppbesök som till exempel skolklasser gäller följande:
- Vintertid 1030 - 1130,   eftermiddag enligt bönetiderna
- Sommartid   1030 - 1230,   eftermiddag enligt bönetiderna


En tidebön i moskén tar ca. 30 min.
Innan dess eller därefter kan vi ta ett informationsmöte. Ett infomöte brukar ta ca. 45 min och avslutas med frågor och svar.


2. Informationsmötena blir mera givande om besökarna har redan tagit reda på en del fakta om Islam.

Här finns det en självtest för att ringa in oklarheter. [sjalvtest]

Inför infomötet samlar vi in besökarnas frågor (på papperslappar), individuella - eller gruppfrågor.

Vår avsikt är att besökarna ska få grundläggande kunskaper (inom 45min) om Islam och Allahs budbärare (må Allahs välsignelser och frid vare med honom)!

Islam: den ursprungliga islamiska traditionen och hur den levs på bästa sätt i den postmoderna tiden, och vad Islam inte är: extremism, fanatism, terrorism, våld mot oskyldiga människor.

.-.

Stacks Image 100

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign