Skärholmens Mevlana Moské

Goda gärningar i Islam

Khutba 2018-02-09, Imam Hasan

Kära bröder och systrar i Islam.

Gud säger i koranen, { Gör goda gärningar. Jag ser förvisso vad ni gör. }1

Idag kommer jag att prata om goda gärningar- vilka är dem?

Vad får de som gör dem?

Och vad finns det för villkor för att dem ska accepteras av Gud (må Hans Majestät vara upphöjd)?

A

Till goda gärningar räknas alla saker som Gud eller profeten beordrat oss att göra, eller rekommenderat oss att göra.

1.

Till de här sakerna hör t.ex. tro på Gud, änglarna, de heliga skrifterna, alla profeter (frid vare med de alla), att tro på domedagen och på ödet (eller Guds förkunskap om allting).

2.

Till de goda gärningar som Gud vill att vi ska göra hör också alla former av dyrkan som Gud (må Hans Majestät vara upphöjd) har bestämt för oss att göra t.ex att be, fasta (Ramadan), zakat, allmosa, hajj, jihad, nattbön, förmiddagsbön, extra fasta etc.

3.

En tredje kategori av goda gärningar är s.k god moral, som till exempel att säga sanningen, att vara trogen till sina löften, vara snäll och godhjärtad, vara blyg, att möta människor med glatt ansikte, att vara tålig, att vara tacksam, att förlåta andra, att vara ödmjuk och mycket annat.

Dessa saker kallade Profeten trons grenar. Den högsta av trons grenar är:
Den högsta av trons grenar är att säga (la ihaha illa-LLah : det finns ingen gud utan Gud) och den lägsta är att undanröja skadliga saker från vägen t.ex. att ta bort stenar, ben, taggiga växter, ja allt som kan skada en människa.

4.

Till den sista kategorin av goda gärningar hör:
Till den sista kategorin av goda gärningar hör varje handling som leder till nytta för människa, eller djur som t.ex. att odla träd och andra växter. Profeten sa, “Varje gång en Muslim odlar något, så kommer en människa eller djur och äter från trädet, så får Muslimen hasanát” (eller goda poäng tillgodo).

B

Att göra goda gärningar är även att avstå från allt som Gud beordrat oss:
Det andra sättet att göra goda gärningar är att avstå från allt som Gud eller profeten (må Allahs välsignelser och frid vara med honom) beordrat oss att undvika eller avstå från t.ex. avstå från lögn, dödande, alla sorts stora synder, avstå från ocker, slöseri, högfärdighet, hat, orättvisa, fördomar, kort sagt allt som är skadligt för människor eller djur.
Belöningen som en Muslim får för sina goda gärningar är:
Belöningen som en Muslim får för sina goda gärningar är, Guds kärlek, upphöjning i paradiset, ingen rädsla på domedagen, man får sina synder förlåtna, änglar ber till Gud att förlåta dig, man får extra gåvor av Gud, och Gud lovar den ett gott liv på jorden och i nästa liv.

C

Det finns villkor för att en människa ska bli belönad för sina goda gärningar.

  1. Om du ger pengar eller andra saker till folk så måste de vara ärligt intjänade pengar - alltså Halal inkomst.

  2. Att du gör vad du gör av goda skäl t.ex. som tack till Gud för Sina gåvor, eller att du gör det för att visa din lydnad till Gud, eller för att du hoppas komma in i paradiset för det.

  3. Alla goda gärningar måste göras för Guds skull, inte för ära eller personliga skäl.

Vi ber Gud att göra oss bland dem som hör orden och rättar sig därefter.

Amen

Khutba 2018-02-09, Imam Hasan Barakat

Editerad av Omar K Neusser

Fler khutbah/ predikan

Stacks Image 223
white area
white area

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign